Тест за съвместимост
мариа
&
Hristo


Съвметимост: 70%


мариа
&
Ismail


Съвметимост: 44%


мариа
&
hristo


Съвметимост: 100%


мариа
&
Pesho


Съвметимост: 90%


мариа
&
веселин


Съвметимост: 60%


мариа
&
ehrilhup


Съвметимост: 38%


мариа
&
Kiril


Съвметимост: 33%

???????????????? ?? ?????????????? ????? ??? ??????? ? ?????? ??????????. ????? ????? ???? ????????, ?? ???????????? ? ????? ????????.

мариа
&
Stanislav


Съвметимост: 56%

????????, ?? ?? ?????????? ? ???????? ????? ???. ?????? ?? ?? ???? ????? ??????? ?????? ?????????? ????? ?????, ?? ???????.

мариа
&
Stanimir


Съвметимост: 60%

???????? ????? ??? ??????? ?? ? ????????? ? ??????????????. ????? ???? ???? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ???????? ????? ??? ????? ???. ?????!

мариа
&
Ивайло


Съвметимост: 44%

?????? ?? ????? ?? ??????? ??????????, ?? ?????????? ?? ?? ??????????. ???-???????? ???????? ?? ?? ? ????????????? ? ???????? ? ?????? ??????????.


Страница: 1 2  3  4  5  6  напред »  Последна